Vlnový kvantový generátor WQG

Vlnový kvantový generátor WQG je výsledkem interního výzkumného projektu společnosti PositroLabs s.r.o. v oblasti  software - fyzikálního modelování podstaty TRG (True Random Generators).

Podstatou generátoru je zjednodušený a optimalizovaný popis struktury materiálu  jako soustavy vlnových rovnic, které existují v uzavřeném prostoru (prostorově omezený materiál, například krystal) resonátoru  a jsou ve vzájemné interakci (tepelné kmity struktury).

image30181.png

Výjimečnost WQG spočívá v možnosti realizace jak ve formě PNG (pseudo random generátor), tak i ve variantě TRG (true random genrátor) a zároveň v samotných charakteristikách náhodně generovaných množin znaků. Podle provedených testů společností, je generátor WQG schopen splnit kritéria podle norem NIST 2.

image30171.png

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl