Ochrana citlivých dat

Ochranu dat citlivých z pohledu státu se definuje zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací.

 MLA technologie především prostřednictvím zařízení MLA Switch umožňuje dokonale bezpečné propojení dvou a více počítačů z různých bezpečnostních domén. Bezpečnost propojení je dána tím, že nedochází k propojení datovému ale pouze ke garantovaně jednosměrnému prolnutí obrazů z monitorů těchto počítačů zpracovávajících data systémů s různým stupněm utajením.

 Pro posílení bezpečnosti toho propojení společnost PositronLabs připravuje zodolněnou verzi MLA Switch, který bude fyzicky umístěn v prostředí s vyšším stupněm utajení a „obrázky z monitoru“ se systému s nižším stupněm si bude získávat po optickém kabelu.

Dalším zařízením je zodolněná

 

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl