Certifikáty společnosti a členství v odborných organizací


Společnost PositronLabs s.r.o. je držitelem osvědčení bezpečnostní způsobilosti Národního bezpečnostního úřadu ČR který ji opravňuje k práci s utajovanými skutečnostmi až do stupně utajení „Tajné" podle zákona č. 412/2005 Sb. a  osvědčení pro cizí moc NATO SECRET
Pracovníci společnosti jsou rovněž držitelé osvědčení NBÚ stupeň „Tajné“ a „Důvěrné".
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000.
Společnost je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
Pracovníci společnosti jsou členy řídících orgánů české pobočky AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics)

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl